Rondomkijken.nl
Fort benoorden Spaarndam
Fort benoorden Spaarndam

Fort benoorden Spaarndam Stelling van Amsterdam

Het fort benoorden Spaarndam behoort tot de positie bij Spaarndam van het westfront van de Stelling van Amsterdam. Deze positie is bijzonder omdat een gebied moest worden verdedigd waar weinig mogelijkheden tot inundatie aanwezig waren. De relatief kleine strook tussen de duinen en de hoofdverdedigingslijn en de diverse accessen maakten het niet eenvoudig een sterke verdediginglijn te  creëren. Het fort benoorden Spaarndam verdedigde de doorgangen gevormd door de Slaperdijk en de Westlaan. Bovendien kon hulp verleend worden bij de verdediging van het Noordzeekanaal door middel van het 10 cm flankgeschut. In de loop van de jaren voor de 2de wereldoorlog werden nog verschillende verbeteringen in de verdedigingslinie van de Stelling van Amsterdam aangebracht, door middel van extra verdedigingslinies met grachten en scherfvrije onderkomens.
Home Retour Plattegronden Over ons / Contact Links