TriArcus, rondomkijken, informatie, ideele doelstellingen TriArcus cultureel erfgoed, ideële activiteiten, panorama
Rondomkijken.nl
TriArcus, adres, rondomkijken.nl, contact TriArcus, adres, rondomkijken.nl, contact Over de makers van deze website Deze website is mogelijk gemaakt door TriArcus Heemskerk. Naast haar commerciële werkzaamheden kent TriArcus bv ook een aantal ideële activiteiten. Het doel van deze website is ons cultureel erfgoed voor het voetlicht te brengen. Deze website heeft dus geen commercieel oogmerk. Door het laten zien van ons cultureel erfgoed hopen wij u enthousiast te maken voor het behoud ervan en de organisaties te ondersteunen die het behoud mogelijk maken. Deze organisaties vindt u onder “Links”. Wij hopen van harte dat u er plezier aan beleeft om door middel van panoramaopnamen kennis te maken met de diverse locaties en dat het aanleiding mag zijn ze zelf een keer te gaan bezoeken. Zij zijn de moeite waard ! Geachte lezer, Uw commentaar wordt van harte op prijs gesteld. Heeft u opmerkingen, aanmerkingen of aanvullingen laat het ons weten. Ook beantwoorden wij gaarne vragen naar aanleiding van de inhoud van deze website of de wijze waarop die tot stand gekomen is. Natuurlijk mag u ook uw waardering voor deze website aan ons doorgeven !
Voor organisaties. Wilt u voor uw fort(en) ook een virtueel bezoek mogelijk maken, neem dan contact met ons op.
Informatie over TriArcus. Website 	: www.TriArcus.nl Adres	: De Trompet 1820    1967 DB Heemskerk Copyright website. De website Rondomkijken.nl is auteursrechtelijke beschermd. Deze website mag noch geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van TriArcus bv.  Alle panorama’s en foto’s op deze site zijn eigendom van TriArcus bv en mogen alleen met voorafgaande toestemming van TriArcus elders worden gepubliceerd. Afbeeldingen met het onderschrift “Tekening Lex Tempelman” zijn eigendom van Tempelman Illustratieve Produkties en mogen uitsluitend met zijn toestemming worden gebruikt. Via hyperlinks of anderszins mag naar pagina's van de website worden verwezen mits de bronpagina en de bronwebsite als zodanig herkenbaar blijven. Home